ob真人(中国)

基層委員會

當前位置:首頁  學院概況  組織機構  基層委員會

學術分委員會(兼任職稱委員會)

  任:孫偉

  员:彭志胜  王素凤  金长宏  何叶荣  曹泽  强群莉

 書:康玮學位評定分委員會

  任:彭志胜  陈国中

 员:帅英  章蓓蓓  高德龙  何叶荣  孙伟  强群莉  吴正文  汪曙

 書:唐靜
教學分委員會

 任:彭志胜  陈国中

副主任:章蓓蓓  帅英  高德龙

 员:杨苏  周健生  汪曙  李娜娜  朱素媛  吴正文  徐洁

秘 書:唐靜